peter olajec - inex


Spoločnosť Peter Olajec - INEX bola založená 28.3.1991 Petrom Olajecom. Hlavne sme sa zameriavali na vývoj desktop a klient - server aplikácii pre Windows platformu v oblasti personalistiky a CRM. V personalistike sme spolupracovali s významnými personálnymi agentúrami ako boli TEMPS Person s.r.o. a MP - MA, spol. s r.o., pre Bata Junior Achievement sme pripravili CRM riešenie na riadenie zákazníckej bázy a projektov. Od roku 1998 sme sa sústredili na Internetové aplikácie, hlavne v oblasti CMS. Spolupracovali sme s významnými ISP na Slovensku ako boli EuNet a EuroWeb Slovakia, s ktorými sme participovali na dodávkach webových riešení pre významné spoločnosti na Slovensku. Od 6.8.2008 sme sa stali partnerom spoločnosti Salesforce na Slovensku.

Business center Bratislava


© Copyright 2013, Peter Olajec - INEX, Bratislava